Conflictbemiddeling

Zonneschijn zonder regen maakt een woestijn.
(Arabisch spreekwoord)

Als conflictbemiddelaar of mediator zorg ik ervoor dat ik het onderhandelingsproces in goede banen leid terwijl u als partij zelf onderhandelt. Zo zorg ik ervoor dat u en de andere partij in gelijke mate gehoord worden, er geen machtsongelijkheid tussen u beiden ontstaat en dat u elkaar met respect bejegent.

Conflictbemiddeling kent een groot aantal voordelen boven andere vormen van geschillenbemiddeling, zoals snelheid en kostenbeheersing, aandacht voor relaties, constructief en duurzaam, informeel en flexibel, deskundige begeleiding, gezamenlijke oplossing en de actieve rol van partijen. Met mediation kunnen kostbare en langdurige (gerechtelijke) procedures worden voorkomen.

Het kunstwerk is in een grotere versie en met correcte maatverhoudingen beschikbaar door te klikken op het kunstwerk bovenaan deze pagina.