Lidmaatschap

Ik ben lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Dit betekent dat ik en de mensen waar ik binnen PENTE mee samenwerk de regels in acht nemen zoals die binnen het NIP voor een zorgvuldige beroepsuitoefening gelden.